Distance Sales Contract<!-- --> | <!-- -->Wetreat

+90 537 656 24 68

logo_wetreat
logo_wetreat

Distance Sales Contract

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. İş bu sözleşme 27.11.2014 tarihinde resmi gazete yayınlanan 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanak aldığı 7.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci maddeleri gözetilerek hazırlanmıştır. Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
 2. MADDE 1 – Konu, Taraflar ve Tanımlar

  Bu sözleşme HELLO GLOBAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş (Wetreat) tarafından hizmet sunulacak olan konular üzerinden yine Çağrı Merkezi aracılığıyla uzman hekimlerden&asistanlardan alınacaktır (bundan böyle Danışman olarak anılacaktır). İşbu sözleşme Sağlık ile ilgili danışmanlık hizmeti almak isteyen (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır) ile Wetreat arasındadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 3. Unvan: HELLO GLOBAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş

  Adres: *****

  Telefon: ******

  E- Mail: info@wetreat.com.tr

  MERSİSNO: ******

 4. MADDE 2 – Sözleşmenin Süresi

  İş bu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için www.wetreat.com.tr adresi üzerinden randevu oluşturularak danışman(hekim&diyetisyen) ile görüşmesi planlanmış danışanın danışmanlık bedelini ödemesiyle birlikte tarafların hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin verilmesi ile sona erer.

 5. MADDE 3 – Sözleşmenin Bedeli

  İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret www.wetreat.com.tr adresinde belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dâhildir. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği hizmette belirtilmiş olan ücreti, Wetreat’nin belirttiği hesap numarasına havale/EFT yapacaktır.

 6. MADDE 4 – Tarafların Hak ve Sorumlulukları

  a) Danışman (Hekim & Asistan) ve Wetreat’nin Hak ve Sorumlulukları:

  • Uzaktan sağlık danışmanlık hizmeti sunan Wetreat’nin amacı bir Danışman tarafından görüntülü, sesli iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan sağlık yardım ve destekleyici danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Wetreat Danışanlara, Danışmanlar ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.

  • www.wetreat.com.tr üzerinden danışmanlık hizmeti alırken girilen gerekli kimlik numarası, ad, soyad, doğum yılı, telefon numarası, adres ve mail adresi vb. bilgilerin gizlilik yükümlülüğü Wetreat’ne aittir.

  • Görüşmelerde konuşulanlar, gizlilik ilkesi çerçevesinde danışman ile danışan arasında kalır.

  • Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz.

  b) Danışan Hak ve Sorumlulukları:

  • Uzaktan danışmanlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgisi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez.

  • Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan uzaktan danışmanlığa katılmama durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu danışandadır. Danışan bu durumda ek süre isteyemez.

  • Danışan, Danışman Hekim’e veya Wetreat’e 2 saat öncesinden hizmeti iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan görüşmenin parasının iadesini talep edemez.

  • Danışanın, danışman hekim ile kararlaştırılan danışmanlık saatinde bilgisayar başında olması gerekmekte ilgili danışmanlık sürecinde yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır. Temin edilmemesi yada görüşmenin amacından farklı konularda yapılması durumunda danışmanın görüşmeyi sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Danışan bu durumda ücret talep edemez.

  • Danışan, görüşmelerin sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.

  • Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan danışman hekim&diyetisyen veya Wetreat sorumlu değildir.

  • Danışan, www.wetreat.com.tr adresinde yer alan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak iş bu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 7. MADDE 5 – Cayma Hakkı (İade Koşulları)

  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin hükümler gereğince Danışan ve Danışman tarafından gerçekleştirilmiş olan uzaktan danışmanlık hizmetinin hiçbir şekilde ücret iadesi mümkün değildir.

  Danışan, Danışman Hekim’e veya Wetreat’e 2 saat öncesinden hizmeti iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan görüşmenin parasının iadesini talep edemez.

 8. MADDE 6 – Tebligat ve İhtilaflar

  • Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için Danışanın vereceği elektronik posta adresi ile www.wetreat.com.tr adresinde belirtilen ****** posta adresini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

  • İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta; mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınıra göre; Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai çözümünde RİZE Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  • Danışan İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Wetreat’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • İşbu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. İmza altına alınma başvurunun internet ortamında Wetreat’e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir. Wetreat gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Danışan bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

  • Planlanan görüşmeye katılamamanız söz konusu olduğunda 2 saat önce randevunuzu iptal etmeniz beklenir. Son 2 saat içinde gerçekleşen iptallerde veya haber vermeden katılmadığınız görüşmeye ait hakkınız yanar. 2 saatten önce haber verilen durumlarda danışanın isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir.

 9. MADDE 7 – Bilgi ve Belgelerin Saklanması

  Wetreat, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

 10. MADDE 8 – Yürürlük

  8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Danışan tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni Wetreat, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kişisel Veri Kanunu”) ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca sağlık kuruluşu olarak sizlere sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli olan kişisel bilgilerinizi kaydedecek, arşivleyecek, gerekli durumlarda yetkili 3. Kişiler/Kurumlar ile paylaşacak ve Kişisel Veri Kanunu’nda sayılan şekillerde işleyeceğiz. Bu nedenle karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyor ve açık rızanızı talep ediyoruz.

logo

+90 537 656 24 68

Moment Office
Beştepe Mahallesi 32nd Street No:1 Floor:5 Interior Door No:93 Yenimahalle / Ankara

Company

AboutPressCareersContactPartners
facebookTwitterLinkedinInstagramYouTube

Download Now!

Wetreat App

Get a health check for you and your loved ones fast. Find out possible causes 24/7 – no appointment needed. You can check your symptoms online from the comfort of your own home. Whatever’s bothering you, from pain, headache or anxiety to allergy or food intolerance, wetreat’s free symptom checker can help you find answers.

We will be with you soon with our mobile application.

© Copyright 2022 Hello Global.

Designed by

Incursor Logo